Geen categorie

Mentor& Coaching

Mentoring & Coaching. Het ligt nauw verbonden met elkaar.

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.” – Psalm 32:8

Dictionairy* mentor: someone who shares their knowledge and experience to help inspire others to reach their goals….

Mentor: Delen van ervaringen. Een uitdaging vinden om mensen met minder kennis en ervaring een tijd lang te begeleiden. Een mentor helpt tot inzichten komen. De ander persoonlijk begeleiden. Voornamelijk praktische werkwijzen, inzichten, leidinggeven, en de enorme brok aan ervaring van de mentor zorgen voor ontwikkeling.

Coaching: is een instrument dat de coachee inzicht geeft in zichzelf. Coaching is het verruimen van de bewustzijn, uitbreiding v vaardigheden en verhogen van effectiviteit. De rol van coach is die van sparringpartner en ondersteuner. Leren vindt plaats door een mix van analyseren, integreren, ervaren, reflecteren.

“Er is geen coaching mogelijk zonder motivatie. Er is geen motivatie mogelijk zonder perspectief “. -Citaat onbekend.-

Resultaat.

De indiviuele programma’s bestaan meestal uit

een kennismakingsgesprek en 5 mentor/coachingsgesprekken van 1 a 1,5uur.